Invloed van prijs en belasting op eerste sigaret

Lillard et al. tonen in een uitgebreid Amerikaans onderzoek aan dat de prijs van sigaretten en de belasting hierop, significante (negatieve) invloed heeft op de beslissing om te beginnen met roken en op de kans dat iemand een regelmatige roker wordt. Belangrijker nog is dat de auteurs aantonen dat de opzet van het onderzoek grote invloed heeft op de grootte van dit effect.

De prijselasticiteit van roken die in dit onderzoek naar voren komt varieert:

  • -0,11 tot -2,68 voor de prijs van sigaretten, met een gemiddelde van -0,79 (als de prijs met 10% toeneemt, neemt de vraag naar sigaretten met 7,9% af)
  • -0,04 tot -0,85 voor de belasting op sigaretten

De grootte van het effect

De grootte van het hierboven omschreven effect hangt af van een aantal factoren:

  1. Wat is gedefinieerd als “beginnen met roken”?
  2. Welke leeftijdscategorieën zijn meegenomen in de studie?
  3. Hoeveel variantie zit er in de wet -en regelgeving tijdens de bestudeerde periode?
  4. De aanname of de geënquêteerde populatie al dan niet verhuisd is in de periode dat ze niet geobserveerd zijn.

De verschillen

Ad 1: De prijselasticiteit van het proberen van één sigaret is een stuk lager dan de prijselasticiteit om regelmatige roker te worden.

Ad 2: De prijselasticiteit omtrent de keuze om regelmatig te gaan roken is altijd negatief, maar sterker naarmate de onderzoekspopulatie gemiddeld ouder is.

Ad 3: Hoe langer de observatieperiode, hoe hoger deze variantie en des te significanter worden de gevonden resultaten.

Ad 4: De keuze om regelmatige roker te worden valt samen met een periode van hoge geografische mobiliteit. Als de opzet van een studie dwingt aan te nemen dat deze geografische mobiliteit niet bestaat, dan heeft dat een grote relativerende werking op de geobserveerde prijselasticiteit.

Uitgebreide opzet

Om de effecten van deze verschillen op de uitkomsten in kaart te kunnen brengen hebben de auteurs gebruik gemaakt van maar liefst drie uitgebreide datasets die variëren in bovenstaande factoren (NLSY97, PSID en TCU-CPS).

Om de beschreven resultaten te berekenen is een zogenaamd “discrete time hazard model” ingezet. Een lineair model waarin de kans op beginnen met roken wordt berekend, gecorrigeerd voor demografische factoren, tijd, en in welke staat in Amerika de persoon woont.

Conclusie

De resultaten uit dit onderzoek geven aan waar op gelet moet worden bij het onderzoeken van het effect van prijzen en belastingen op het rookgedrag van mensen.

Het blijkt dat personen die op jonge leeftijd te maken krijgen met hoge belastingen en prijzen m.b.t. sigaretten, minder geneigd zijn te gaan roken in hun leven. Op dit vlak is nog een hoop te ontdekken, en is daarom interessant materiaal voor toekomstig onderzoek.

Bron: Lillard DR, Molloy E, Sfekas A. Smoking Initiation and the Iron Law of Demand. Journal of Health Economics. 2012 september

Lees ook deze gerelateerde berichten:

VN:F [1.9.22_1171]
Wat vond je van dit bericht?
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Peter-Paul Essers

Peter-Paul Essers is Business Analyst materiële controle bij zorgverzekeraar Achmea. Hij doet hierbij onderzoek naar de rechtmatigheid van declaraties van zorgaanbieders in Nederland. Peter-Paul is in de zomer van 2012 afgestudeerd in de richting van gezondheidseconomie aan de Universiteit van Tilburg. Hij is ook te volgen via linked in.

More Posts

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.