Therapietrouw bevorderen door telefonisch medicatiemanagement

4882443448_ab47e2f22b_m

Recent onderzoek toont aan dat telefonisch medicatiemanagement kan helpen therapietrouw bevorderen, maar niet zorggebruik en kosten. Zillich en collega’s evalueerden onlangs het effect van speciale medicijnverpakkingen in combinatie met telefonisch medicatiemanagement (medication therapy management). Tijdens dit (meerzijdige, multifaceted) programma, ontvingen … Continue reading

Kwaliteitsverbetering zorg hartpatiënten door eenvoudige interventie

kwaliteitsverbetering

Recent onderzoek toont aan dat een eenvoudige interventie gericht op kwaliteitsverbetering, het gebruik van evidence-based behandelingen verbetert. Een recente studie van Berwanger en collega’s, verschenen in the Journal of the American Medical Association, laat een gunstig effect zien op adherentie … Continue reading

Geheugenpoli even effectief als dementiezorg door huisarts

geheugenpoli

Recent onderzoek toont aan dat dementiezorg door de huisarts even effectief is als de geheugenpoli. Vandaag verscheen een Nederlands onderzoek naar de effectiviteit van geheugenpoli’s voor de behandeling en coordinatie van zorg rondom dementie. Geheugenpoli’s zijn gespecialiseerde centra, doorgaans verbonden … Continue reading

Educatieve interventie kan onnodig gebruik blaaskatheters terugdringen

Recent onderzoek toont aan dat educatieve interventie het onnodig gebruik van blaaskatheters kan terugdringen. Het gebruik van blaaskatheters in het ziekenhuis kan leiden tot complicaties (zoals infecties). Daarom is het belangrijk dat het onnodig gebruik hiervan wordt vermeden. Minder dan … Continue reading

NZa advies eerstelijnsdiagnostiek vereist betrouwbare kwaliteitsindicatoren

Het NZa advies eerstelijnsdiagnostiek vereist betrouwbare kwaliteitsindicatoren. Gister bracht de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een advies uit over de herziening van de bekostiging van de eerstelijnsdiagnostiek. Transparantie over kwaliteit lijkt een cruciale voorwaarde voor het slagen van de voorgestelde marktwerking. Is … Continue reading

Relatie tussen psychische comorbiditeit en zorggebruik van diabetici

zorggebruik

Recent onderzoek toont een relatie aan tussen  psychische comorbiditeit en onder/overconsumptie van zorg voor diabetici. Druss en collega’s analyseerden het zorggebruik van meer dan een half miljoen Amerikanen met diabetes binnen het Medicaid programma (de publieke zorgverzekering voor Amerikanen met … Continue reading

Sterftecijfers gebaseerd op sterfte tijdens opname, kunnen verkeerd beeld geven

Recent onderzoek toont aan dat sterftecijfers gebaseerd op sterfte tijdens opname een verkeerd beeld kunnen geven. In Nederland zijn onlangs weer de gestandaardiseerde sterftecijfers bekend gemaakt. In dit verband is een onderzoek van Drye en collega’s interessant dat deze week … Continue reading

Arts-patiënt relatie van invloed op activatie

Recent onderzoek toont aan dat arts-patiënt relatie van invloed is op activatie. Alexander en collega’s bestudeerden het verband tussen kenmerken van de arts-patient relatie (“role-relationship”) en de mate waarin patiënten zelf actief hun zorg en gezondheid managen (activation, vertaald: activatie). … Continue reading

Zelfsturende teams en sociale cohesie van invloed op uitkomsten van zorg in verpleeghuizen

Recent onderzoek toont aan dat werkomgeving en management van invloed zijn op uitkomsten van zorg in verpleeghuizen. Een recente studie, onlangs gepubliceerd in Health Services Research, laat zien dat sociale cohesie binnen de verplegende staf en de aanwezigheid van zelfsturende … Continue reading

Vijf uitdagingen voor verantwoorde zorg / accountable care

Naast mijn berichten die betrekking hebben op puur onderzoek, wil ik af en toe ook iets schrijven over andere publicaties. Het kan dan gaan om opiniestukken, maar ook om bijvoorbeeld recente ontwikkelingen in de zorg. Zodoende heeft dit bericht betrekking … Continue reading